FRÅN BERTOLDO TILL BACH MED AMBRA CONSORT, 11 NOVEMBER 2023 KL 14 I HAGAKYRKAN GÖTEBORG

Lördagsmusik med musik av G.P.Cima, G. Caccini, Gastoldi, J. van Eyck, D. Castello, J.S. Bach, G.F. Händel, G.Ph. Telemann, C.Ph.E. Bach spelas på blockflöjt, muselaar och cembalo