BAROCKT MED AMBRA CONSORT, 7 OKTOBER KL 12 I GÖTEBORGS DOMKYRKA

Lunchkonsert med musik av G.F. Händel, G.Ph. Telemann och C.Ph.E. Bach