ORGELSAGAN DAVID OCH GOLIAT, HÖSTEN 2022

Denna höst spelar vi vår orgelsaga för skolklasser i Västra Götalandsregionen i regi av Kammarmusik i Väst.
Våra speldagar är: 5 september i Angered, 20/21 september i Älvsborg, 22/23 september i Vänersborg, 26/27 september i Floda, 3 oktober i Östad.